Vill du ha en ensemble till festen, eller kanske ett luciatåg på din arbetsplats?
Sångarna i Helene Stureborgs Kammarkör har stor erfarenhet av framträdanden i olika sammanhang. Kontakta oss för mer information och bokning på info@hskammarkor.se

Är du intresserad av att sjunga i en ung kammarkör med höga musikaliska ambitioner?
Tveka inte att höra av dig till oss! Vi repar på onsdagskvällar kl. 19-21.30 i Kungsholmens Gymnasiums lokaler i Stockholm. Skicka ett mejl för provsjungning till styrelsen@hskammarkor.se

Postadress:
c/o Helene Stureborg
Drakenbergsgatan 45
117 41 Stockholm

Organisationsnummer:
802471-8945

Kammarkörens styrelse 2021/2022

Ordförande:
Sara Gadd

Kassör:
Simon Lindström

Ledamöter:
Elin Almstedt
Thomas Neidenmark