Vill du ha en ensemble till festen, eller kanske ett luciatåg på din arbetsplats? Sångarna i Helene Stureborgs kammarkör har stor erfarenhet av framträdanden i olika sammanhang. Kontakta oss för mer infomation och bokning på info@hskammarkor.se
Är du intresserad av att sjunga i en ung kammarkör med höga musikaliska ambitioner? Tveka inte att höra av dig till oss! Vi repar på onsdagskvällar kl. 19-21.30 i Kungsholmens Gymnasiums lokaler i Stockholm. Skicka ett mejl för provsjungning till info@hskammarkor.se

Postadress:
c/o Helene Stureborg
Drakenbergsgatan 45

117 41 Stockholm

Organisationsnummer:
802471-8945

Helene Stureborgs Kammarkörs styrelse 2019/2020

Ordförande Catherine Laflamme Jansson
Kassör Simon Lindström
Ledamot Pelle Arvinder