Vill du ha en ensemble till festen, eller kanske ett luciatåg på din arbetsplats?
Sångarna i Helene Stureborgs kammarkör har stor erfarenhet av framträdanden i olika sammanhang. Kontakta oss för mer information och bokning på info@hskammarkor.se

Är du intresserad av att sjunga i en ung kammarkör med höga musikaliska ambitioner?
Tveka inte att höra av dig till oss! Vi repar på onsdagskvällar kl. 19-21.30 i Kungsholmens Gymnasiums lokaler i Stockholm. Skicka ett mejl för provsjungning till info@hskammarkor.se

Postadress:
c/o Helene Stureborg
Drakenbergsgatan 45
117 41 Stockholm

Organisationsnummer:
802471-8945

Helene Stureborgs Kammarkörs styrelse 2020/2021

Ordförande:
Simon Lindström

Kassör:
Sofia Bergström

Ledamöter:
Pelle Arvinder
Sara Gadd