2016-05-22-14-46-57

Helene Stureborgs Kammarkör (HSK) startade hösten 2011 på initiativ av sångare som tidigare sjungit i Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör (SMK). Under de gångna åren har även andra sångare slutit sig till kören. HSK har sedan starten årligen medverkat i Habaneras adventskonserter i Blå Hallen. Vi har på sistone börjat medverka i större arenakonserter som Chess in Concert , I Love Musicals och La la Land in Concert m.m . Utöver det har vi i regel fyra egna konserter per sångår – höst, jul, vår och försommar.

Våren 2016 firade kören sitt femårsjubileum med att vinna Fleischmann International Trophy i den renommerade körtävlingen i Cork International Choral Festival på Irland.

Kören kommer delta i Grieg International Choir Festival den 7-10 juni 2018 i Bergen och kommer att återvända till Cork för att ge ett par konserter under Cork International Choral Festival 2019.

Den svenske kompositören Fredrik Sixten har skrivit ett Requiem som HSK i höst ska uppföra i en nyskriven version för stor orgel.

Helene Stureborg’s Chamber Choir (HSK) was established in the autumn of 2011 on the initiative of alumni singers from the renowned and rewarded choir Stockholm’s Musikgymnasium’s Chamber Choir (SMK) . Over the years, other singers have joined the choir. Since the start HSK has participated in the great, yearly advent concerts in the City Hall. Lately we have started to participate in arena concerts such as Chess in Concert and I love Musicals. In addition to this we usually have four concerts of our own per choir-year – autumn, Christmas, spring and summer.

During the spring of 2016 the choir celebrated its five year-anniversary by winning the Fleischmann International Trophy in the renowned choir competition in Cork International Choral Festival in Ireland.

The choir will compete in Grieg International Choir Festival the 7-10 of june 2018 in Bergen and will return to Cork to give a couple of concerts during Cork International Choral Festival 2019.

The swedish composer Fredrik Sizten has written a Requiem which HSK will perform in a new version for big organ this fall.

2015

”Chess in concert” – Arena tour

”I Love Musicals” – Arena tour

Hilding Rosenberg: The revelation of John in Kassel, Germany

2016

Winner of Cork International choir competition

Concerts with Ennio Morricone in Stockholm and Copenhagen

2017

Concert with Andrea Bocelli in Stockholm

La la Land – Live in Concert in Stockholm

2018

Winner of Grieg International Choir Festival in Bergen, Norway

2019

Fredrik Sixten- Requiem

Giuseppe Verdi- Requiem

Concerts with Ennio Morricone in Stockholm and Oslo

Invitation as guest choir at the Cork International Choral competition