Helene Stureborg

Helene Stureborg har bland annat Organistexamen och Diplom i Kördirigering från Kungliga Musikhögskolan (KMH). Studierna bedrevs för prof Gustaf Sjökvist, prof Eric Ericson och prof Kjell Ingebretsen. Hon har arbetat som musiklärare på Stockholms Musikgymnasium sedan 1990 och parallellt med detta undervisat kördirigering vid KMH, samt hållit i andra kurser, både nationellt och internationellt. Mellan 1994 och 2002 var hon dirigent för Teknologkören på Kungliga Tekniska Högskolan. 2002 övertog hon dirigentskåpet för Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör och 2011 var hon med och startade Helene Stureborgs Kammarkör. Sedan 2014 är Helene Stureborg medlem i Statens Musikverks Konstnärliga råd.

Helene Stureborg graduated with a Master of Fine Arts in Church Music in 1990, and a Postgraduate Diploma in Choral Conducting in 1993 at the Royal University College of Music in Stockholm. She has studied conducting with professor Gustaf Sjökvist, professor Eric Ericson and professor Kjell Ingebretsen. Since 1990 she has been working as a conductor and music teacher at the Stockholm‘s Musikgymnasium. In 1994 she became the conductor of Kongl Teknologkören at the Royal Institute of Technology and held that position until december 2002 when she became the conductor of the Stockholm’s Musikgymnasium Chamber Choir. In 2011 she started her own ensemble – Helene Stureborg’s Chamber Choir. Helene Stureborg has also been teaching choral conducting at the Royal University College of Music between 1996 and 2014. In 2014 she was appointed a member of the Artistic Council of Statens Musikverk. Helene is frequently engaged as a conducting teacher and choral pedagogue at varying courses.

Sopraner

Annika Benzinger

Catherine Laflamme

Elin Ryner

Ellen Ovrén

Flohra Lindblom

Kia Nyberg

Michaela Ustrup Bartoletti

Thea Svensson

Altar

Sofia Bergström

Matilda Tyrén

Elin Almstedt

Elisabeth Painio

Sara Gadd

Sofia Björketun

Tenorer

Anton Livion

Martin Prevorsek

Jacob Ingvarsson

Emil Wollter Majczuk

Kalle Landin

Basar

Jonas Interstein

Martin Männik

Martin Ågren

Jakob Rydén

Hannes Wåhlin

Olof Larsson